Det finns flera nyheter med P55 som även påverkade prestandatesterna i hög grad. Normalt skall moderkort med samma styrkrets få liknande prestanda, men det visade sig inte vara fallet.

Tyvärr innebär den nya plattformen att man har en ny processorsockel och man har även ändrat plats på hålen för kylning. För processorn behöver man således en sockel 1156-kylare.

Intel P55


Eftersom en del funktioner finns i processorn behövs inte mer än en styrkrets på moderkortet. De funktioner som finns i processorn är bland annat integrerad minneskontroller och pcie-kanaler för grafik.

Intel P55-kretsen de funktioner man normalt skulle associera med en sydbrygga. Den seriella kommunikationslänken DMI skall vara mindre påkostad än QPI som används i Core i7 system för Intel X58-kretsar.

Blockdiagram för X58. Här är datakommunikationen mellan processor och X58-kretsen 25,6 GB/s. Kommunikationen mellan nordbryggan och sydbryggan är dock 2 GB/s.

Blockdiagram för P55. Datakommunikationen mellan processor och styrkrets är här 2 GB/s vilket är detsamma som för nordbrygga och sydbrygga för X58-moderkort. Pcie-kanalerna för grafik har högre datakommunikaton och är 1 GB/s per kanal. Tillverkarna har möjlighet att ändra lite när det gäller grafiken.

Intel Turbo Boost och prestandaproblem


Precis som för X58 har P55-plattformen Turbo Boost. Det innebär att processorns multipel kan höjas när det är lämpligt och om effektförbrukningen fortfarande kan hållas inom de specifikationer Intel bestämt.

För Lynnfield (P55) är Turbo Boost mycket mer flexibel än tidigare. Varje multipel höjning ger en ökning på 133 MHz och det kan ske på en, två, tre eller fyra processorkärnor. Som mest kan man få en ökning på upp till 5 x 133 MHz för en processorkärna (de övriga stängs då av tillfälligt). När fyra processorkärnor används minskar den maximala ökningen.

Under våra tester visade sig Turbo Boost påverka prestandaresultaten i hög utsträckning. Här ser vi att Asus P7P55D Deluxe ökar frekvensen på alla kärnor i testet Fritz Chess. Även Gigabyte och Intel fick liknande resultat i detta test.

När vi gjorde samma test med Jetway HI05-LF användes inte Turbo Boost. Det skulle bli för mycket att gå in och titta på vad som händer i varje test men det var MSI och Jetway som oftare använda standardfrekvenser (utan Turbo Boost), vilket gjorde att de fick märkbart sämre prestanda i flera applikationer.

Man får en bättre förståelse för hur Turbo Boost fungerar ifall man går in i bios på Intel DP55KG (bilden ovan). Bios för moderkortet kan ha olika värden för när multipeln skall höjas och mätningen av Ampere och Watt kan förstås skilja sig åt mellan olika tillverkare. Vi märkte detta på ett av moderkorten där en ny bios-version gav helt andra prestandaresultat tack vare Turbo Boost.

Man bör med andra ord kanske inte lägga allt för stor vikt vid prestandaskillnaderna denna gång då nya bios-versioner sannolikt kommer att ändra resultaten för de som presterar sämst (de lyckas aktivera Turbo Boost vid fler tillfällen). Vi måste dock bedöma moderkorten efter hur de presterar med nuvarande bios, då ingen kan garantera att de fixar Turbo Boost funktionen.

Crossfire och SLI


Tidigare var det enbart moderkort med nvidia-kretsar eller Intel X58-moderkort som kunde stödja SLI. Nu finns även möjligheten att använda båda tekniker på Intel P55. Moderkorten i testet skickar med SLI-bryggor och ibland även Crossfire-bryggor (de följer normalt med grafikkorten). Konsumenterna kan med andra ord koppla samman både Nvidia- respektive AMD-grafikkort för ökad prestanda.

Asus P7P55D Deluxe


Detaljerade specifikationer för moderkortet finns i en av faktarutorna till höger.

Kortet från Asus är välutrustat men ser ut att ha lite dålig kylning på en del komponenter. Det finns flera modeller i testet som har betydligt större kylflänsar. Kylflänsen på P55-kretsen bör dock vara tillräcklig då den inte blir speciellt varm.

Moderkortet har en 16+3 fasig strömförsörjning vilket bör ge stabil spänning och klara av lite mer extremare överklockningar.

Asus har en överklockningskrets som kallas TurboV EVO. Man kan enkelt gå in i bios och välja olika alternativ och det mest effektiva är OC Tuner (good + better). Väljer man OC Tuner så försöker bios och överklockningskretsen hitta lämpliga överklockningsfrekvenser. Systemet startas om ett antal gånger innan den bootar upp in i operativsystemet.

Anslutningar på I/O-panelen:

2 st. PS/2-port för tangentbord och mus
8 st. USB 2.0
2 st. LAN-kontakt
6 st. ljud-kontakter
1 st. Firewire 400-kontakt
2 st. S/PDIF-utgångar (koaxial och optisk)
1 st. knapp för att nollställa bios (cmos)

Gigabyte P55-UD6


Detaljerade specifikationer för moderkortet finns i en av faktarutorna till höger.

Gigabyte har det mest välutrustade kortet i testet, men också det dyraste. I vanlig ordning finner vi även två bios-kretsar, vilket man numera kan förvänta sig på Gigabytes toppmodeller. Tanken är att man skall kunna starta systemet även om man får korrupt bios genom att använda reservkretsen. Kylningen verkar godkänd och kretskortet har försetts med en tjockare kopparplatta än normalt för att ge bättre kylförmåga.

Gigabyte har en 24-fasig strömförsörjning vilket är tänkt att ge stabil spänning till viktiga komponenter. Framförallt är det överklockare som behöver kraftfull och stabil strömförsörjning. Ibland händer det att komponenterna på ett moderkort inte klarar av den ökade effektförbrukningen, men då handlar det i regel om billigare modeller eller att användaren har använt för extrema inställningar. Det kan dock vara bra för de som verkligen vill tänja på gränserna, men fler faser är inte alltid bättre utan det beror även på utformning och komponenter.

Anslutningar på I/O-panelen:

1 st. PS/2-port för tangentbord eller mus
8 st. USB 2.0
2 st. externa sata-anslutningar
2 st. LAN-kontakter
6 st. ljud-kontakter
2 st. Firewire 400-kontakter
2 st. S/PDIF-utgångar (koaxial och optisk)

Intel DP55KG


Detaljerade specifikationer för moderkortet finns i en av faktarutorna till höger.

En del av pcie-portarna ser inte ut att vara fullständiga på detta kort men eftersom bandbredden är lägre än på X58 bör dessa ge samma prestanda som på övriga moderkort. Man kan helt enkelt inte utnyttja grafikkortens fulla potential på P55-moderkort men det behöver inte nödvändigtvis betyda en stor prestandaskillnad.

Moderkortet är det enda i testet som har en integrerad blåtand modul. Det följer med en extern antenn för denna.

Intel har ett ganska välutrustat moderkort som är det billigaste i testet (då vi inte har något pris på Jetway-kortet). Kylningen av komponenter kring processorsockeln tillhör dock de sämsta.

Anslutningar på I/O-panelen:

8 st. USB 2.0
2 st. externa sata-anslutningar
1 st. LAN-kontakt
6 st. ljud-kontakter
1 st. Firewire 400-kontakt
2 st. S/PDIF-utgångar (optiska)
1 st. knapp för att nollställa bios (cmos)

Jetway HI05-LF


Detaljerade specifikationer för moderkortet finns i en av faktarutorna till höger.

Jetway har inte försett sitt moderkort med speciellt många sata-kontakter och saknar Firewire men annars finns det inte mycket man saknar. Det finns även knappar för att nollställa bios, start och omstart.

Anslutningar på I/O-panelen:

1 st. PS/2-port för tangentbord
8 st. USB 2.0
1 st. extern sata-anslutning
2 st. LAN-kontakter
6 st. ljud-kontakter
2 st. S/PDIF-utgångar (koaxial och optisk)
1 st. knapp för att nollställa bios (cmos)

MSI P55-GD80


Detaljerade specifikationer för moderkortet finns i en av faktarutorna till höger.

MSI har gott om kylflänsar på sitt moderkort och de har även ett värmeledningsrör (eng: heatpipe) som är tjockare än normalt. Tillverkaren kallar värmeledningsröret "superpipe" och den är 8 mm tjock, tanken är förstås att snabbt transportera bort värme till värmeutstrålningsytor (kylflänsar).

MSI har endast en 8+2-fasig strömförsörjning men tack vare att de integrerar flera komponenter i samma enhet menar MSI att deras lösning är minst lika bra som konkurrenternas och leder till en lägre effektförbrukning eftersom de behöver färre komponenter. Lösningen kallar MSI DrMOS.

Anslutningar på I/O-panelen:

2 st. PS/2-port för tangentbord och mus
7 st. USB 2.0
1 st. extern sata-anslutning
2 st. LAN-kontakter
6 st. ljud-kontakter
1 st. Firewire 400-kontakt
2 st. S/PDIF-utgångar (koaxial och optisk)

Prestanda


Minnesprestandan är ganska likvärdig men Intel är lite bättre och Asus lite sämre än de övriga.

Bildrendering visade sig fungera bäst på Intels och Gigabytes moderkort.

Jetway och MSI hamnar efter här tack vare att Turbo Boost inte aktiverades.

Även i divx-komprimeringen fick vi väldigt varierande resultat och Gigabyte klarade sig bäst medan Jetway och MSI hamnade på efterkälken.

Att koda filmer i x264-format verkar inte påverkas så mycket av moderkortet om man ser till Asus, Gigabyte och Intel. MSI och Jetway hade dock fortfarande problem med Turbo Boost så de fick inte lika bra resultat.

I spelet Far Cry 2 var det Asus, Gigabyte och intel som klarade sig bäst.

Vi fick i stort samma fördelning i spelet Battleforge.

Uppdaterade prestandatester


Normalt brukar vi inte uppdatera testresultat när tillverkare har kommit med nya bios versioner men eftersom det var så många av korten som hade problem beslut vi oss för att göra det denna gång. Det kan vara intressant att se hur det ser ut när de flesta av korten fungerar som det är tänkt. Eftersom Jetway hade utrustat sitt moderkort med ett beta-bios som inte tillät omprogrammering kunde vi tyvärr inte lösa problemen på den. Det största problemet var att några tillverkare hade missat att ändra i bios så att turbo boost fungerar på vanliga processorer (retail). Alla tillverkare får i början ingenjörsexemplar (ES) av respektive processormodell.

Vi kommer inte uppdatera betygen på moderkorten eftersom de tidigare resultaten var med de bios-versioner vi hade vid tiden för testet. Asus och MSI har lyckats lösa sina problem men vi kunde tyvärr inte testa nya bios-versioner på Jetways moderkort. Köper man någon av de modellerna kan man alltså behöva omprogrammera (flasha) bios för att få bästa möjliga prestanda.

Överklockning och effektförbrukning


Även om det är många som överklockar sina system är det ännu flera som inte gör det. Flera tillverkare har därför lagt till både hårdvaru och mjukvarubaserade automatiska överklockningsfunktioner. Vi skall gå igenom båda de automatiska funktionerna och maximal överklockning.

Asus har en mjukvarulösning för överklockning men även OC Tuner som du kan aktivera i bios. Man kan välja mellan "Good" och "Better". När man gjort sitt val startas systemet om ett antal gånger medan bios försöker hitta en lämplig och stabil överklockning. Som bäst nådde vi en frekvens på 3410 MHz. Vi testade även med att göra några manuella inställningar och när vi sedan aktiverade OC Tuner fick vi en frekvens på 3826 MHz, men framförallt är denna funktion till för de som inte kan så mycket om överklockning.

Gigabyte har ett programs om heter Easy Tune 6 som gör det möjligt att ställa in 2800 MHz, 3000 MHz och 3200 MHz (beror på processorn).

MSI har också ett mjukvarubaserat överklockningsprogram men för nybörjare har man en knapp som de kallar OC Genie. Genom att trycka ner denna knapp innan vi startade datorn överklockades systemet till 3307 MHz. Denna lösning är hårdvarubaserad och det finns även en krets på moderkortet som kallas OC Genie. Även knapparna som höjer och sänker referensfrekvensen (som sitter på moderkortet) använder denna krets.

En stor skillnad jämfört med tidigare processorer med Nehelem arkitektur är att Uncore multipeln inte går att ändra. För högre referensfrekvenser innebär detta att man måste höja QPI/DMI-spänningen (det står lite olika). Bilden ovan är från Intels moderkort.

Här ser vi vilka spänningar vi använde oss av vid överklockningarna. Vi sänkte även multipeln till minnena och använde sämre minnes inställningar.

Ser vi till maximal överklockning var Gigabyte och MSI de som kom högst. Även om det gick att överklocka på Jetways moderkort var den långt efter de övriga.

Ifall vi ser till de ljusblå staplarna gick det bäst för Asus och MSI. Den enklaste överklockningen var MSI där man endast behövde trycka ner en knapp för att få högre frekvenser.

Även om det inte var några stora skillnader i effektförbrukning kan vi se att Gigabyte hade högst förbrukning under belastning och Jetway hade lägst. I viloläge fick vi lägst förbrukning med intels moderkort, vilket kan tyda på att deras bios bäst klarar av att stänga ned sådant som inte används.

MikroDatorns slutsats


Val av moderkort är inte helt enkelt då det inte bara handlar om prestanda, överklockning, effektförbrukning eller pris. Moderkorten har olika funktioner, komponenter och layout. I vanlig ordning handlar det dock om vad man har för behov och kriterier.

Normalt skall det inte bli så stora prestandaskillnader som i detta test när man jämför modeller med samma styrkrets men detta berodde helt på Turbo Boost funktionen. Jetway och MSI presterade på grund av detta i regel sämre än de övriga men det är något som bör gå att åtgärda med ny bios version.

Det är enklare än tidigare att överklocka på flera av moderkorten, lättast var det med MSI P55-GD80. Tanken är att de som inte kan något om överklockning trots allt skall kunna höja frekvensen. För de som vill ändra inställningar i bios finns det som vanligt många valmöjligheter. Gigabyte följt av MSI var de som fick de högsta stabila frekvenserna vid bios-överklockning. Jetway fick kanske inte dåliga resultat men kom långt efter de övriga.

MSI P55-GD80 tilltalade oss på flera sätt med trevliga funktioner och OC Genie. Ifall vi inte hade haft prestandaproblem (Turbo Boost) så hade detta kort kanske blivit bäst i test. Moderkortet som generellt klarade sig bra i alla moment och dessutom är välutrustat är Gigabyte P55-UD6. Det har dock en hög prislapp så för de som inte är beredda att betala så mycket kan istället se på de övriga modellerna.

Asus P7P55D Deluxe klarade sig rätt bra och priset ligger lite lägre än Gigabyte och MSI. Prestandan var dock ojämn och överklockningsresultatet näst sämst i testet. Intel DP55KG är bra med på alla moment och det billigaste kortet i testet. Jetway HI05-LF är tyvärr inte tillgänglig på den svenska marknaden för tillfället så den blir lite svårare att bedöma än de övriga. Kortet hade dock samma problem med prestandan som MSI och överklockningsresultatet var inte så bra.

Fakta


ASUS P7P55D Deluxe


Tillverkare: Asus
Cirkapris: 2150 inklusive moms
Styrkretsar: Intel P55
Storlek: 305 x 244 mm (ATX)
Revision: 1.06G
Bios-version: 0701
CPU V-core: 0,85 - 2,10 V
CPU PLL: 1,80 - 2,10 V
IMC (Uncore): 1,10 - 1, 90 V
PCH: 1,05 - 1,15 V
DRAM: 1,20 - 2,50 V
Minnesplatser: 4 st. (upp till 16 GB)
Minnesinställningar: 800 - 1333 MHz
PCIE-portar: 3 x 16-kanaler (Med flera grafikkort fungerar de som 8/8/4) / 2 x 1 kanaler
PCI-portar: 2
Referensfrekvens: 80 - 500 MHz
IDE (PATA): 1
SATA: 6 st portar SATA-300 via P55 och tre SATA-300-portar via andra kretsar (en kan bli extern genom konsoll)
RAID (SATA): RAID 0,1,5 och 10 via P55
USB 2.0: 8 st anslutningar via P55 (upp till 14 med konsoller)
IEEE 1394a: 1 st Firewire 400-anslutningar (upp till 2 st med konsoll)
Nätverk: 2 st gigabit-LAN via Realtek RTL 8112L/8110SC
Ljud: Via VT2020

Fördelar

> Välutrustat moderkort
> Goda överklockningsmöjligheter
> Bra överklockningsresultat

Nackdelar

> Något ojämn prestanda

Betyg


Prestanda:  20 av 30

Layout: 14 av 20

Anslutningar: 15 av 20

Överklockning: 22 av 30


Betyg 71 av 100 

 

Gigabyte P55-UD6

Tillverkare: Gigabyte
Cirkapris: 2400 inklusive moms
Styrkretsar: Intel P55
Storlek: 305 x 244 mm (ATX)
Revision: 1.0
Bios-version: F3
CPU V-core: 0,50 - 1,90 V
CPU PLL: 1,50 - 2,58 V
QPI/VTT (Uncore): 0,80 - 1, 94 V
PCH Core: 0,85 - 2,08 V
DRAM: 1,30 - 2,60 V
Minnesplatser: 6 st. (upp till 16 GB)
Minnesinställningar: 800 - 1333 MHz
PCIE-portar: 3 x 16-kanaler (Med flera grafikkort fungerar de som 8/8/4) / 2 x 1 kanaler
PCI-portar: 2
Referensfrekvens: 100 - 1200 MHz
IDE (PATA): 1
SATA: 6 st portar SATA-300 via P55 och 6 st SATA-300-portar via andra kretsar (varav två är externa)
RAID (SATA): RAID 0,1,5 och 10 via P55
USB 2.0: 8 st anslutningar via P55 (upp till 14 med konsoller)
IEEE 1394a: 2 st Firewire 400-anslutningar (upp till 3 st med konsoll)
Nätverk: 2 st gigabit-LAN via två Realtek RTL 8111D-kretsar
Ljud: Realtek ALC889A

Fördelar

> Mycket välutrustat moderkort
> Goda överklockningsmöjligheter
> Mycket bra överklockningsresultat

Nackdelar

> Högt pris

Betyg


Prestanda:  21 av 30

Layout: 15 av 20

Anslutningar: 18 av 20

Överklockning: 28 av 30


Betyg 82 av 100 

 


Intel DP55KG


Tillverkare: Intel
Cirkapris: 1800 inklusive moms
Styrkretsar: Intel P55
Storlek: 305 x 244 mm (ATX)
Revision: ?
Bios-version: KGIBX10J.86A
CPU V-core: 1,00 - 2,30 V
Uncore/QPI: 1,10 - 1,80 V
PCH: 1,03 - 1,50 V
DRAM: 1,30 - 2,00 V
Minnesplatser: 4 st. (upp till 16 GB)
Minnesinställningar: 800 - 1333 MHz
PCIE-portar: 1 x 16-kanaler (fungerar med en bandbredd på 8-kanaler i Crossfire eller SLI) / 1 x 8-kanaler / 1 x 4-kanaler / 2 x 1 kanaler
PCI-portar: 2
Referensfrekvens: 133 - 240 MHz
IDE (PATA): 1
SATA: 6 st portar SATA-300 via P55 och 4 st SATA-300-portar via andra kretsar (varav två är externa)
RAID (SATA): RAID 0,1,5 och 10 via P55
USB 2.0: 9 st anslutningar via P55 (upp till 13 med konsoller)
IEEE 1394a: 1 st Firewire 400-anslutningar (upp till 2 st med konsoll)

Blåtand: Integrerad modul (extern antenn medföljer)
Nätverk: 1 st gigabit-LAN via Intel 82578DM
Ljud: Realtek ALC889


Fördelar

> Ganska bra utrustat moderkort
> Goda överklockningsmöjligheter
> Bra överklockningsresultat

> Lägst effektförbrukning i viloläge

Nackdelar

> Inga speciella

Betyg


Prestanda:  20 av 30

Layout: 14 av 20

Anslutningar: 15 av 20

Överklockning: 24 av 30


Betyg 73 av 100 

 


Jetway HI05-LF


Tillverkare: Intel
Cirkapris: okänt
Styrkretsar: Intel P55
Storlek: 305 x 245 mm (ATX)
Revision: 1.0
Bios-version: 080015
CPU V-core: upp till + 0,80 V
CPU VTT (Uncore): 1,122 - 2,226 V
PCH: 1,079 - 2,14 V
DRAM: 1,538 - 3,254 V
Minnesplatser: 4 st. (upp till 16 GB)
Minnesinställningar: 800 - 1333 MHz
PCIE-portar: 2 x 16-kanaler (fungerar med en bandbredd på 8-kanaler i Crossfire eller SLI) / 2 x 1 kanaler
PCI-portar: 3
Referensfrekvens: 133 - 500 MHz
IDE (PATA): 1
SATA: 6 st portar SATA-300 via P55 och 1 st SATA-300-port via JMB363 (extern)
RAID (SATA): RAID 0,1,5 och 10 via P55
USB 2.0: 8 st anslutningar via P55 (upp till 14 med konsoller)
Nätverk: 2 st gigabit-LAN via Realtek RTL8111DL och Intel 82578DC
Ljud: Realtek ALC888

Kommentarer: Moderkortet är ganska välutrustat och fick lägst effektförbrukning vid belastning. Det hade problem med Turbo Boost och överklockningsresultatet kunde vart bättre, men det åtgärdas förhoppningsvis i kommande bios-versioner. 

Fördelar

> Ganska bra utrustat moderkort
> Goda överklockningsmöjligheter

> Lägst effektförbrukning vid belastning

Nackdelar

> Problem med Turbo Boost, vilket gav sämre prestanda än flera av konkurrenterna

> Sämst överklockningsresultat i testet

Betyg


Prestanda:  15 av 30

Layout: 15 av 20

Anslutningar: 14 av 20

Överklockning: 15 av 30


Betyg 59 av 100 

 


MSI P55-GD80

Tillverkare: MSI
Cirkapris: 2300 kr inklusive moms
Styrkretsar: Intel P55
Storlek: 305 x 244 mm (ATX)
Revision: 1.1
Bios-version: A7581IMS.154
CPU V-core: 1,24 - 2,10 V
CPU VTT (Uncore): 0,482 - 2,092 V
PCH: 0,464 - 1,964 V
DRAM: 0,93 - 2,43 V
Minnesplatser: 4 st. (upp till 16 GB)
Minnesinställningar: 800 - 1333 MHz
PCIE-portar: 3 x 16-kanaler (Med flera grafikkort fungerar de som 8/8/4) / 2 x 1 kanaler
PCI-portar: 2
Referensfrekvens: 100 - 600 MHz
IDE (PATA): 1
SATA: 6 st portar SATA-300 via P55 och tre SATA-300-portar via andra kretsar (varav en extern)
RAID (SATA): RAID 0,1,5 och 10 via P55
USB 2.0: 7 st anslutningar via P55 (upp till 13 med konsoller)
IEEE 1394a: 1 st Firewire 400-anslutningar (upp till 2 st med konsoll)
Nätverk: 2 st gigabit-LAN via Realtek RTL 8111DL
Ljud: Realtek ALC889

Fördelar

> Välutrustat moderkort
> Goda överklockningsmöjligheter
> Mycket bra överklockningsresultat

Nackdelar

> Problem med Turbo Boost, vilket gav sämre prestanda än flera av konkurrenterna

Betyg


Prestanda:  15 av 30

Layout: 17 av 20

Anslutningar: 15 av 20

Överklockning: 26 av 30


Betyg 73 av 100 

 

Tack vare att Gigabyte P55-UD6 klarade sig bra i alla moment och är det bäst utrustade moderkortet är det naturligt att den också får utmärkelsen bäst i test. Vi fick även bäst överklockningsresultat med detta kort.

Det var ett moderkort som gav ett riktigt gott intryck och har den lägsta prislappen. Kortet vi pratar om är Intel DP55KG som klarade sig bra i alla moment inklusive överklockning även om kylningen av komponenterna inte är bland de bästa i testet.


Testsystem

Processor: Core i5 750 (2,67 GHz)
Processorkylare: Intel
Moderkort: Asus P7P55D Deluxe
Moderkort: Gigabyte P55-UD6
Moderkort: Intel DP55KG
Moderkort: Jetway HI05-LF
Moderkort: MSI P55-GD80
Minnen: Corsair 2 x 2 GB
Grafikkort: Asus EAH4870X2
Nätaggregat: Cooler Master Real Power Pro 1250 W
Bildskärm: Benq G2400WD
Operativsystem: Windows Vista Ultimate 64 bitar
Drivrutiner:Catalyst 9.6

Utförande

Överklockningen skedde genom att höja referensfrekvensen på processorn. Vi använde oss som mest av 1,45 V (Vcore).

Effektförbrukningen mättes med en elenergimätare och visar vad nätaggregatet drar för effekt. Detta inkluderar hela datorsystemet förutom bildskärm. Låg belastning är med endast operativsystemet igång medan hög belastning är den maximala effektförbrukningen vid sekvensen Jane Nash i 3dmark vantage.

Minnesinställningar:

1066 MHz 7-7-7-20