En av de viktigaste komponenterna i våra datorsystem är nätaggregatet som skall se till att alla övriga komponenter får den ström som de behöver. Det finns i dag ett stort utbud av nätaggregat som kan leverera effekt från under 400W ända upp till över 1500W. Det är inte lätt att veta vad vi egentligen behöver till våra system.

Vi har tagit in 18 nätaggregat i spannet 400W-680W och testat dem för att se hur bra de är att leverera en stabil spänning till våra komponenter. Eftersom det är så många nätaggregat har vi valt att dela upp dem i två grupper. I denna del så testar vi nätaggregat i spannet 400W - 500W och i nästa del testar vi nätaggregat i spannet 550W – 650W.

Effektivitet


Nätaggregat är använder växelström med spänningen 220V och omvandlar det till likström med olika spänningar (till exempel 12V). De nätaggregat som används för datorer kallas ”Switching Power Supply” då de delar upp likströmsspänningen i kortare pulser.

Ett problem som vi har med nätaggregat är att de inte är 100 procent effektiva. En viss del av strömmen de drar från väggen förloras inuti nätaggregatet i form av värme. Ett nätaggregat som sägs vara 70 procent effektivt drar till exempel 100W från väggkontakten men levererar endast 70W till moderkortet.

Sedan några år finns det en frivillig certifiering vars syfte är att få tillverkarna att höja effektiviteten hos nätaggregat. Namnet på denna certifiering är 80 Plus och majoriteten av de nätaggregat som säljs idag klarar av åtminstone den lägsta graden av certifieringen. För att få använda sig av en av deras märken krävs det att man når någon av följande effektivitetskrav:

80 Plus: minst 80 procent effektivitet vid 20 procent, 50 procent och 100 procent belastning

80 Plus Brons: minst 81 procent effektivitet vid 20 procent och 100 procent belastning, minst 85 procent effektivitet vid 50 procent belastning

80 Plus Silver: minst 85 procent effektivitet vid 20 procent och 100 procent belastning, minst 89 procent effektivitet vid 50 procent belastning

80 Plus Guld: minst 88 procent effektivitet vid 20 procent och 100 procent belastning, minst 92 procent effektivitet vid 50 procent belastning

80 Plus Platinum: minst 90 procent effektivitet vid 20 procent belastning, minst 94 procent effektivitet vid 50 procent belastning, minst 91 procent effektivitet vid 100 procent belastning

Det bör noteras att även om denna certifiering kräver att nätaggregatet har 80 procent eller högre effektivitet från en belastning på 20 procent och så finns det inga krav på effektivitet vid lägre belastning. Ett nätaggregat kan därför vara väldigt effektivt vid högre belastningar men ”slösa” bort energi när datorn inte gör något.


Exempel på effektivitetskurva

Utifrån effektivitetskurvan är det uppenbart att det är runt 50-60 procent belastning som dagens nätaggregat är som effektivast.

Vilket nätaggregat skall man då välja när man bygger sitt system? En bra riktlinje är att räkna ut det teoretiska maximala effektbehovet för systemet och sedan lägga på ytterligare 25 procent. Vi har då fortfarande en bra buffert samtidigt som vi normalt ligger på en bra punkt i effektivitetskurvan för nätaggregatet. För att räkna ut det teoretiska maximala effektbehovet rekommenderas hemsidan http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp där du matar in dina komponenter och får ut ett uppskattat effektbehov.

En ytterligare anledning till att ha en extra buffert är att den temperaturstyrda fläkten i de flesta nätaggregat kan köras långsammare om du ligger vi en lägre procentuell belastning. Vid lägre belastning får man med andra ord lägre ljudvolym.

Glöm inte amperen


Det är lätt att stirra sig blind på effekten när vi väljer ut ett nätaggregat. En lika viktig egenskap är hur många ampere 12V-linan/linorna kan ge. Nätaggregat har idag antingen en enda 12V-lina eller flera separata linor. Tanken bakom att dela upp 12V-linorna är att se till att främst processorn och grafikkortet får en egen dedikerad lina för att minska eventuella ”störningar” mellan dem. Faktum är dock att det visat sig att de flesta nätaggregat som har flera 12V-linor i realiteten har en enda lina som de delat upp istället för att använda flera fysiska linor.

Så var kommer ampere in i allt? Varje 12V-lina (och 3.3V och 5V) kan ge ett visst antal ampere. Med en ensam 12V-lina har vi många ampere att ta av som ska räcka till alla komponenter. När vi delar upp 12V-linorna så förändras situationen eftersom varje lina nu har färre ampere att dela ut. Det finns alltså en risk att amperen inte räcker till på en av linorna. Ett exempel på detta är om vi använder två grafikkort, men det kan istället bli över på en av de andra linorna. De flesta nätaggregat som har fler linor kan dock kombinera dessa och skapa en kraftfullare lina.

Nätaggregat med effekten 400W-480W


För information om hur vi utförde testet se faktarutan i högerkolumnen. Dessa nätaggregat testades med ett HD4890 i vårt testsystem vilket ger ett uppskattat effektbehov på cirka 320W samt ett uppskattat amperebehov på 6.5A (3.3V), 7.5A (5V) och 22A (12V).

Kom ihåg att det enda som skiljer i detta system är nätaggregatet. Det som är mest tydligt i denna graf är hur låg effektivitet vi får från ACE Outburst 480-aggregatet.

Corsair CX400W

För detaljerade specifikationer se faktarutan i högerkolumnen.

Nätaggregatet med lägst effekt i vårt stora test kommer från Corsair. 400W kanske låter lite men det räcker längre än man tror.

Corsair CX400W är ett litet svart nätaggregat. Det är inte modulärt vilket innebär att alla kablar sitter fast i lådan. Aggregatet har alla de kablar vi behöver även om det är lite snålt med en enda pci-express-kontakt. Längderna på kablarna är väldigt bra och det bör inte vara några större problem att använda nätaggregatet i större datorlådor.

Corsair CX400W har en grundläggande 80+-certifiering vilket innebär minst 80 procent effektivitet vid 20 procent, 50 procent och 100 procent belastning. I våra tester har aggregatet en något högre effektförbrukning än nätaggregaten från BeQuiet och Silverstone, speciellt vid låg belastning.

Så här ser det ut på insidan av aggregatet. Alla komponenter kyls av en stor 120mm-fläkt som är temperaturstyrd. Corsair CX400W har en enda 12V-lina som kan ge 30A/360W vilket räcker bra till även lite mer krävande system.

Så länge vi inte belastar nätaggregatet så håller sig de olika spänningarna konstanta och fluktuerar väldigt lite.

Så fort vi lägger på den större belastningen så ser vi däremot en ordentlig dipp i spänningen på 12V-linan. Spänningen fluktuerar också en del på 12V-linan under belastningen. Spänningarna håller sig dock fortfarande inom ATX-standarden och Corsair har sett till att vi åtminstone ligger nära 12V även vid en hög belastning. Den inbyggda fläkten är normalt tyst men låter högt när du belastar aggregatet för fullt.

Corsair CX400W må vara ett billigt nätaggregat när vi ser till priset men det innebär inte att Corsair har kompromissat med kvalitén.

Be Quiet 430W PurePower

För detaljerade specifikationer se rutan i högerkolumnen.

Be Quiet deltar med två nätaggregat i vårt test. Det första är Be Quiet PurePower 430W.

Detta är inte ett modulärt nätaggregat vilket innebär att alla kablar sitter fast direkt på nätaggregatet. Det är ett av det minsta aggregatet i vårt test vilket gör det extra intressant till små chassin.

Be Quiet har varit snåla med antalet kablar och vi får till exempel endast en enda pcie-kontakt även om det åtminstone är en 6+2-pinnars kontakt. Fyra sataoch tre molex-kontakter är i minsta laget även för ett litet nätaggregat som denna och Be Quiet inkluderar endast en 4-pinnars strömkontakt för moderkortet. Be Quiet har dock inte snålat med längden på kablarna så nätaggregatet fungerar bra även i större chassin och vi gillar att de blandar sata- och molex-kontakter på varje kabel så att vi i bästa fall endast behöver dra fram en enda kabel till systemet.

Så här ser det ut på insidan av aggregatet. Alla komponenter kyls av en stor 120mm fläkt som är temperaturstyrd.

Be Quiet 430W PurePower har två stycken 12V-linor som kan ge 18A var och totalt klarar av att ge en effekt på 360W. Vi har inte hittat någon direkt information ifall dessa två linor kan kombineras till en eller inte men eftersom Be Quiet specificerar att de tillsammans klarar av 30A så antar vi det.

Nätaggregatet har en grundläggande 80+-certifiering vilket innebär minst 80 procent effektivitet vid 20 procent, 50 procent och 100 procent belastning.

Vid låg belastning så håller sig spänningarna konstanta med väldigt lite fluktuation.

När vi lägger på en hög belastning på nätaggregatet ser vi att främst 12V-spänningen sjunker ordentligt och fluktuerar en hel del.

Be Quiet PurePower 430W är ett billigt nätaggregat med godkänd prestanda. Vi hade gärna sett en något högre spänning vid hög belastning men det ligger fortfarande inom ATX-specifikationerna. Be Quiet har också sparat lite väl mycket på kablarna men med ett pris på runt 500 Kr så kan vi inte klaga så mycket. 

Silverstone Nightjar 450W

För detaljerade specifikationer se rutan i högerkolumnen.

Silverstone Nightjar 450W är det enda nätaggregatet i testet som inte har en fläkt utan kyls via stora kylflänsar. Det finns i 300W, 400W och 450Watt-utförande och det är 450W-versionen vi testar här.

Hela nätaggregatet är gjort i aluminium för att leda bort den värmen som genereras bättre. Längst bak på aggregatet ser vi två lampor som visar att det är igång men som även varnar när det blir för varmt.

Vi lyckades tyvärr inte öppna nätaggregatet trots att vi skruvade bort alla skruvar vi kunde hitta. Därför fick vi ta en bild från Silverstones egen hemsida. Som väntat domineras insidan av nätaggregatet av stora kylflänsar.

Detta är ett inte ett modulärt nätaggregat vilket innebär att alla kablar sitter fast i lådan. Enligt Silverstone ser de inte något större efterfrågan för ett modulärt nätaggregat då användaren troligtvis kommer utnyttja majoriteten av kablarna ändå, men vi håller inte riktigt med där. Vi hade gärna sluppit några av de kablar vi inte utnyttjade. Längden på kablarna är mycket bra och särskilt kabeln för pcie-kontakterna är väldigt lång.

Trots att detta ”endast” är ett 450Watt-aggregat så får vi massor av kontakter och vi har svårt att se att det finns någon större risk att de tar slut.

Silverstone Nightjar 450W är certifierat med 80+ Brons vilket innebär att det ska ha minst 81 procent effektivitet vid 20 procent och 100 procent belastning och minst 85 procent effektivitet vid 50 procent belastning. Silverstone själva skriver endast att effektiviteten är över 82 procent men eftersom de har fått certifieringen och tar vi för givet att de når upp till 85 procent vid vissa belastningar.

Silverstone Nightjar 450W har en enda 12V-lina som kan ge upp till 35A/420W.

Eftersom detta är ett nätaggregat utan fläkt kräver det att resten av systemet är välventilerat. Silverstone specificerar en arbetstemperatur runt 30 grader vilket känns lite lågt. Vi har dock testat 400W-varianten en längre tid i ett chassi och har hittills inte haft några problem med att det blir för varmt.

Nätaggregatet hanterar belastningen väldigt bra och vi ser ingen större förändring i spänning när vi lägger på en stor belastning. Spänningen varierar inte heller mycket utan vi har en relativt stabil kurva oavsett belastning.

Silverstone Nightjar 450W är ett riktigt bra nätaggregat som inte har några problem att hantera full belastning i vårt system. Vi gillar att det saknar fläkt och därmed är ljudlöst och är imponerade att det ändå klarar av att driva ett relativt krävande system. Det enda negativa vi kan hitta är att det är ett väldigt dyrt nätaggregat, särskilt med tanke på att det finns många billigare högpresterande nätaggregat som är väldigt tysta.

ACE Outburst 480W

För detaljerade specifikationer se rutan i högerkolumnen.

ACE Outburst är något som ovanligt som ett nätaggregat från en svensk firma. Med ett lågt pris och en effekt på 480W så är det ett nätaggregat som på pappret ser ut att passa bra för den prismedvetne användaren.

Detta är ett modulärt nätaggregat vilket innebär att vi kan välja och vraka vilka kablar vi vill använda. Vi saknar inte direkt några kontakter även om 4 sata-kontakter är i minsta laget. Längden på kablarna är bra och det bör inte vara några problem att använda detta nätaggregat även i större chassin.

ACE Outburst 480W är ett av endast två nätaggregat i vårt stora test som inte har någon certifiering från 80+. Det är också något som är helt uppenbart när vi mäter strömförbrukningen för systemet (se grafen i början av detta avsnitt). ACE Outburst drar nästa 130W mer än de andra tre testade nätaggregaten trots att det i övrigt är samma komponenter i systemet. Vi testade även detta nätaggregat med ett geforce GTX295 och då ökade förbrukningen till nästa 590W.

Medan de andra nätaggregaten i vårt test ståtar med att de har en hel drös med skyddsfunktioner mot överspänning, underspänning, kortslutning och så vidare så nämner ACE endast att de är CE-, TUV- och CB-certifierade vilket i sig inte säger mycket om vilka skyddsfunktioner som finns. Det inger definitivt inte någon förtroende.

Så här ser det ut inuti nätaggregatet. Allt kyls via en 140mm stor fläkt.

Vid låga belastningar håller nätaggregatet spänningen bra även om vi är lite förvånande att vi får en lägre spänning när vi är inne i bios än när vi är vid Windows-skrivbordet.

När vi lägger på belastning så påverkas alla spänningar i olika grad. Spänningen på 12V-linan faller ordentligt och fortsätter att fluktuera under vår körning.

Vi har svårt att rekommendera ACE Outburst 480W. Visserligen har det ett lågt pris men långt ifrån lågt nog för att ursäkta den i sammanhanget mediokra prestandan. Att ett nätaggregat idag inte är 80+-certifierat och drar 130W mer än konkurrerande nätaggregat med samma komponenter är inget annat än en smärre katastrof. Att inte gå ut med vilka skyddsfunktioner som nätaggregatet stödjer understryker endast att detta är ett riktigt budget-nätaggregat. 

Nätaggregat med effekten 500W


För information om hur vi utförde testet se faktarutan i högerkolumnen. Dessa nätaggregat testades med ett asus geforce 295 i vårt testsystem vilket ger ett uppskattat effektbehov på cirka 390W samt ett uppskattat amperebehov på 6.5A (3.3V), 7.5A (5V) och 28A (12V).

Tyvärr kunde vi inte testa Xigmatek NRP-PC501 med ett GTX295 då det saknade en 8-pinnars pcie-kontakt så det testades med ett Radeon HD4890-grafikkort.

De testade nätaggregaten presterar likvärdigt och ser ut att vara ungefär lika effektiva. Med tanke på att OCZ ModZtreme Pro är 80+ brons-certifierad medan det andra nätaggregatet ”endast” är 80+-certifierade så hade vi förväntat oss lite lägre förbrukning för det aggregatet, men tittar vi på kraven för 80+-brons så ser vi att det endast är runt 50%-belastning som det måste nå 86% effektivitet. Hade vi testat nätaggregaten med en lägre belastning (runt 250W) så hade troligtvis OCZ ModZtreme Pro presterat bättre.

Enermax Eco80+ 500W


Enermax Eco80+ 500W ett nätaggregat som säljs med löftet om att den är bra för miljön. I grunden handlar det om att aggregatet har en 80+-certifiering och därför drar lite mindre ström än icke-certifierade nätaggregat, men som vi ser i dagens test så är det mer ett undantag att de inte har certifiering.

Eco 80+ är inte ett modulärt nätaggregat vilket innebär att alla kablar sitter fast i aggregatet. Nätaggregatet kommer med alla kablar vi behöver och det är inget vi direkt saknar. Längden på kablarna är också bra.

Här har vi en bild på insidan. Allt kyls av en stor 120mm-fläkt. Fläkten som används är en av Enermax egna fläktar, Magma, som har små inbuktningar på bladen för att vara extra tyst. Den är naturligtvis temperaturstyrd.

Som vi nämnde tidigare så är detta ett 80+-certifierat nätaggregat vilket innebär att vi kan förvänta oss en effektivitet på över 80 procent. Aggregatet har två 12V-linor på 24A vardera, klart bäst bland de 400W-500W-nätaggregat vi testat i denna artikel, och 12V-linorna klarar tillsammans av 38A/456W, lång tillräckligt för de flesta systemen.

Enermax Eco80+ 500W är ett av få nätaggregat i vårt test som är certifierat för både Crossfire och SLI. Av någon anledning säljer dock Enermax två separata versioner där det ena är certifierat för Crossfire och det andra för SLI. I grunden är det samma nätaggregat så det borde inte vara några problem att växla mellan Crossfire och SLI på respektive aggregat.

Vid låga belastningar håller sig spänningarna konstanta.

När vi lägger på en hög belastning så håller sig både 3.3V- och 5V-linan förvånansvärt stabil medan 12V-linan tappar spänning. Nätaggregatet har dock en bra buffert och klarar av att ge runt 12V vid högbelastning även om vi noterar att spänningen sjunker något över tiden.

Enermax 80+ 500W är ett bra nätaggregat som klarar av att leverera korrekt spänning även under hög belastning. Fläkten är tyst och hörs knappt och kommer troligtvis att överröstas av övriga fläktar i systemet. Det enda som drar ner betyget är priset som ligger något högt för ett 500W-nätaggregat.

OCZ ModXtreme Pro 500W

OCZ är ett företag som främst är kända för sina minnen och SSD-diskar. De har dock även ett relativt stort utbud av nätaggregat och till dagens test så har de bidragit med OCZ ModExtreme Pro med en effekt på 500W.

ModXtreme Pro är ett modulärt nätaggregat vilket innebär att vi själva kan välja vilka kablar som vi vill använda. OCZ skickar med alla kablar vi behöver och längden på dessa är helt godkänd.

Här har vi en bild på insidan av nätaggregatet. Hela insidan kyls av en temperaturstyrd 135mm-fläkt. OCZ ModXtreme Pro kommer med två 12V-linor på 18A var och gemensamt klarar 12V-linan av att generera en effekt på 430Watt, vilket är något lägre än Enermax Eco80+ 500W.

OCZ ModXtreme Pro är certifierat med 80+ Brons vilket innebär att det skall ha minst 81 procent effektivitet vid 20 procent och 100 procent belastning och minst 85 procent effektivitet vid 50 procent belastning. Vi noterade ingen lägre effektförbrukning jämfört med de andra nätaggregaten som bara har 80+-certifiering men det beror troligtvis på att vi befinner oss på ”fel” del av effektivitetskurvan.

Vid låg belastning är alla spänningar stabila.

När vi lägger på en hög belastning påverkas alla tre linor i olika grad. 12V-linan tappar en hel del spänning men håller sig ändå runt 12V under hög belastning.

OCZ ModXtreme Pro 500W är ett bra nätaggregat som levererar korrekt spänning även under hög belastning. Fläkten som kyler aggregatet är tyst och hörs inte över de andra komponenterna i systemet. Vi gillar att nätaggregatet är modulärt då det alltid är trevligt att slippa ha kablar liggande i chassiet som inte används. Sist men inte är det ett av det billigaste nätaggregatet i vårt test, något som är imponerande med tanke på dess höga kvalité.

Xigmatek NRP-PC501

Det sista nätaggregatet i denna del av testet kommer från Xigmatek och har det fantasifulla namnet Xigmatek NRP-PC501. Det är ett nätaggregat med en effekt på 500W.

NRP-PC501 är inte ett modulärt nätaggregat vilket innebär att alla kablar sitter fast direkt i nätaggregatet. Xigmatek har gjort några väldigt konstiga val när det gäller vilka kablar de skickar med. Först och främst får vi endast två 6-pinnars pcie-kablar. Även om de flesta grafikkort klarar sig med endast 6-pinnars-kontakter så finns några exemplar (som vårt GTX295) som inte startar om du inte har kopplat in en 8-pinnars-kontakt. 4 sata-kontakter är också i minsta laget för ett modernt system. Faktum är att det verkar som Xigmatek nyligen uppdaterat antalet sata-kontakter till 4 eftersom deras manual påstår att det endast finns 2 sata-kontakter på detta nätaggregat. Förhoppningsvis reviderar de detta ytterligare i framtida versioner.

Här ser vi en bild på insidan. Allt kyls av en 140mm stor temperaturstyrd fläkt. Xigmatek NRP-PC501 kommer med två 12V-linor på 18A vardera och gemensamt klarar 12V-linan av att generera en effekt på 430 Watt. Av de tre 500W-nätaggregat som vi testat här så har NRP-PC501 sämst strömstyrka på 5V-linan med endast 15A jämfört med den 24 och 25A som Enermax Eco80+ och OCZ ModXtreme Pro klarar av.
Xigmatek NRP-PC501 är 80+-certifierad vilket innebär att vi kan förvänta oss en effektivitet på över 80 procent vid 20 procent, 50 procent och 100 procent belastning.

Tyvärr satt Xigmatek’s val av två 6-pinnars pcie-kontakter en käpp i hjulet för vårt test. Vi kunde nämligen inte få vårt GTX295 att starta med endast två 6-pinnars pcie-kontakter. Istället var vi tvungna att gå tillbaka till Radeon HD4890-grafikkortet som vi använde för 400W-480W-aggregaten.

Med en effektförbrukning på 133W vid låg belastning och 402W vid hög belastning så presterar Xigmatek NRP-PC501 likvärdigt nätaggregaten från Corsair, Be Quiet och Silverstone. Vi hade förväntat oss ett något bättre resultat eftersom vi hamnar på en lägre del av dess effektivitetskurva där effektiviteten skall vara högre.

Vid låg belastning är spänningarna stabila.

Man bör komma ihåg att detta nätaggregat belastas omkring 70W lägre än de andra 500W-aggregaten i vårt test. Trots detta så klarar det sig inte bättre än dessa. Speciellt på 12V-linan ser vi en ordentlig sänkning i spänningen från runt 12.2V till runt 11.85V, vilket ger en sänkning på 0.35V. Även om detta är inom ATX-standarden så är det en ganska stor skillnad med tanke på att vi ändå endast belastar nätaggregatet runt 60 procent.Vi föredrar när spänningen ligger närmare 12V även under belastning.

I dagens hårda konkurrens så finns det egentligen inte mycket som talar för Xigmatek NRP-PC501. Om nätaggregatet kostat runt 500 Kr hade vi kunnat se det som ett godkänt budgetval men med ett pris runt 800 Kr så finns det egentligen ingen ursäkt för brister i kabelval samt en något skakig prestanda.

MikroDatorns slutsats


Instabila spänningar kan påverka datorns övriga komponenter vilket gör att man bör välja nätaggregat med minst lika stort intresse som grafikkort, moderkort eller processor.

Både Corsair CX400W och OCZ ModZtreme Pro var riktigt prisvärda nätaggregat. Modellen från OCZ kostar lite mer än Corsair men har fler fördelar och inga nackdelar, vilket gör att den fick utmärkelsen "Rekommenderas".

Silverstone Nightjar 450W har hög kvalitet och är helt ljudlös, men är riktigt dyr. Detta är en speciallösning som kommer att finna sina köpare trots det höga priset. I nästa del så kommer vi att titta på nätaggregat i spannet 550W - 650W.

Fakta

Det idealiska sättet att testa ett nätaggregat är att koppla upp det mot en speciell apparat som låter oss styra exakt hur mycket belastning vi vill lägga på nätaggregatet. Tyvärr är dessa apparater väldigt dyra och vi hade inte möjlighet att låna in en i tid för detta test. Istället valde vi att sätta ihop ett system och genom att variera vilket grafikkort vi använde generera en relativt bra belastning på varje nätaggregat.

För att mäta de olika spänningarna kopplade vi en multimeter direkt till 24-pinnars-kontakten. Multimetern kopplades sen till en dator där mjukvara övervakade spänningen och sparade variationen över tiden. Vi valde att mäta spänningarna 3.3V, 5V och 12V vid bios-skärmen, vid windows-skrivbordet och under full belastning. Vid full belastning körde vi PSU-testet i OCCP Perestrojka som belastar både GPU och CPU till 100 procent samtidigt som vi kopierade en 40 GB stor fil från en hårddisk till en annan om och om igen. Varje mätning skedde i en timme. Vi tog sedan ut ett representativt snitt av mätningen och plottade i en graf.

Vårt testsystem:

Processor: AMD Phenom 955
Processorkylare: Noctua NHC12P + 120 MM Noctua P12-fläkt
Minne: 4 GB Corsair XMS3 DDR3
Moderkort: ASUS M4A79T Deluxe
Hårddisk 1: Seagate 320 GB
Hårddisk 2: 64 GB Kingston SSD
Optisk enhet: Extern USB-DVD-läsare

Grafikkort 1: AMD HD4890
Grafikkort 2: Geforce GTX295

Tillverkare: Corsair (http://www.corsair.com)
Cirkapris: 500 inklusive moms

Effekt: 400W
80+-Certifiering: Ja
ATX-stöd: ATX12V 2.2, ATX12V 2.2, EPS12V 2.91
Multi-GPU-certifiering: Nej
Fläkt: 120mm
Modulärt: Nej
Överspänningsskydd: Ja
Storlek (BxHxD): 150x86x140mm

Kablar:
PCI-E: 1 st 6+2-pinnar (55 cm)
SATA: 9st (40 - 75 cm)
MOLEX: 8 st (40 - 75 cm)
FDD: 2 st
ATX 12V: 8-4 pinnar

Ström:
+3.3V: 20A
+5V: 20A
+12V: 30A
-12V: 0.8A
+5VSB: 2.5A
3.3V+5V: 130W
12V: 360W

Fördelar

 • Prisvärd
 • Lågt pris
 • 80+-certifiering
 • Långa kablar

Nackdelar

 • Fläkten är störande när den körs för fullt
 • Endast 3-års fabriksgaranti istället för de 5 år som övriga nätaggregaten från Corsair har.

Betyg:
Form/design: 15 av 20
Prestanda: 23 av 30
Ljudnivå: 10 av 20
Prisvärde: 25 av 30

Totalt: 73 av 100

Tillverkare: Be Quiet (http://www.be-quiet.net)
Cirkapris: 500 inklusive moms

Effekt: 430W
80+-Certifiering: Ja
ATX-stöd: ATX12V 2.2, ATX12V 2.2, EPS12V 2.91
Multi-GPU-certifiering: Nej
Fläkt: 120mm
Modulärt: Nej
Överspänningsskydd: Ja
Storlek (BxHxD): 150x85x140mm

Kablar:
PCI-E: 1 st 6+2-pinnar (45 cm)
SATA: 4 st (75-90 cm)
MOLEX: 3 st (75-90 cm)
FDD: 1 st
ATX 12V: 4 pinnar (45 cm)

Ström:
+3.3V: 24A
+5V: 16A
+12V1: 18A
+12V2: 18A
-12V: 0.5A
+5VSB: 2.5A
3.3V+5V: 120W
12V: 360W

Fördelar

 • Litet och nätt
 • Bra effektivitet
 • Långa kablar
 • Lågt pris
 • 80+-certifiering

Nackdelar

 • Snålt med kablar

Betyg:
Form/design: 10 av 20
Prestanda: 20 av 30
Ljudnivå: 18 av 20
Prisvärde: 22 av 30

Totalt: 70 av 100

Tillverkare: Silverstone (http://www.silverstonetek.com)
Cirkapris: 1700 inklusive moms

Effekt: 450W
80+-Certifiering: Ja, Brons
ATX-stöd: ATX12V 2.2, ATX12V 2.2, EPS12V 2.91
Multi-GPU-certifiering: Nej
Fläkt: Nej
Modulärt: Nej
Överspänningsskydd: Ja
Storlek (BxHxD): 150x86x160mm

Kablar:
PCI-E: 1 st 6-pin, 1 st 6+2-pin (55 cm)
SATA: 6 st (50 - 75 cm)
MOLEX: 6 st (50 - 75 cm)
FDD: 2 st
ATX 12V: 8-4 pin (55 cm)

Ström:
+3.3V: 22A
+5V: 15A
+12V: 35A
-12V: 0.5A
+5VSB: 2.5A
3.3V+5V: 130W
12V: 420W

Fördelar

 • Ljudlös
 • Lägst strömförbrukning vid låg belastning
 • Bra effektivitet
 • Stabil spänning
 • 80+ brons-certifiering

Nackdelar

 • Dyrt

Betyg:
Form/design: 18 av 20
Prestanda: 27 av 30
Ljudnivå: 20 av 20
Prisvärde: 14 av 30

Totalt: 79 av 100

Tillverkare: Ace (http://www.aceofsweden.com)
Cirkapris: 550 inklusive moms

Effekt: 480W
80+-Certifiering: Nej
ATX-stöd: ATX12V 2.2
Multi-GPU-certifiering: Nej
Fläkt: 140mm
Modulärt: Ja
Överspänningsskydd: Ja, osäker vilken nivå
Storlek (BxHxD):

Kablar:
PCI-E: 1 st 6-pinnar, 1 st 6+2-pinnar (50cm)
SATA: 4 st (50cm - 65 cm)
MOLEX: 6 st (50 - 65 cm)
FDD: 2 st
ATX 12V: 4-8 pinnar (50 cm)

Ström:
+3.3V: 22A
+5V: 15A
+12V1: 14A
+12V2: 16A
-12V: 0.3A
+5VSB: 2.5A
3.3V+5V: ?
12V: ?

Fördelar

 • Lågt pris
 • Långa kablar
 • Modulärt

Nackdelar

 • Ingen 80+-certifiering
 • Drar mycket mer ström än andra nätaggregat i samma system
 • Instabil spänning under belastning
 • Osäkerhet om vilka skyddsfuntioner som finns i aggregatet

Betyg:
Form/design: 10 av 20
Prestanda: 15 av 30
Ljudnivå: 15 av 20
Prisvärde: 15 av 30

Totalt: 55 av 100

Tillverkare: Enermax (http://www.enermax.com)
Cirkapris: 920 inklusive moms

Effekt: 500W
80+-Certifiering: Ja
ATX-stöd: ?
Multi-GPU-certifiering: SLI och Crossfire
Fläkt: 120mm
Modulärt: Nej
Överspänningsskydd: Ja
Storlek (BxHxD):

Kablar:
PCI-E: 1 st 6-pinnar, 1 st 6+2-pinnar (45 cm)
SATA: 6 st
MOLEX: 5 st
FDD: 1 st
ATX 12V: 4-8 pinnar (55 cm)

Ström:
+3.3V: 24A
+5V: 24A
+12V1: 24A
+12V2: 24A
-12V: 0.6A
+5VSB: 3A
3.3V+5V: 130W
12V: 456W

Fördelar

 • Tyst fläkt
 • Stabil spänning
 • 80+-certifiering
 • Bra blanding av kontakter

Nackdelar

 • Något dyr

Betyg:
Form/design: 15 av 20
Prestanda: 25 av 30
Ljudnivå: 15 av 20
Prisvärde: 20 av 30

Totalt: 75 av 100

Tillverkare: OCZ (http://www.ocztechnology.com)
Cirkapris: 660 inklusive moms

Effekt: 500W
80+-Certifiering: Ja, Brons
ATX-stöd: ATX12V v2.2 and EPS12V
Multi-GPU-certifiering: SLI
Fläkt: 135mm
Modulärt: Ja
Överspänningsskydd: Ja
Storlek (BxHxD): 150 x 86 x 160mm

Kablar:
PCI-E: 1 st 6-pin, 1 st 6+2-pinnar (48 cm)
SATA: 6 st (45 - 76 cm)
MOLEX: 5 st (45 - 76 cm)
FDD: 1 st
ATX 12V: 4-8 pinnar (45 cm)

Ström:
+3.3V: 25A
+5V: 25A
+12V1: 18A
+12V2: 18A
-12V: 0.3A
+5VSB: 2.5A
3.3V+5V: 150W
12V: 432W

Fördelar

 • Tyst fläkt
 • Stabil spänning
 • 80+-certifiering
 • Bra blanding av kontakter
 • Lågt pris
 • Prisvärd
 • Modulärt

Nackdelar

 • Inga direkta

Betyg:
Form/design:15 av 20
Prestanda: 25 av 30
Ljudnivå: 15 av 20
Prisvärde: 25 av 30

Totalt: 80 av 100

Tillverkare: Xigmatek (http://www.xigmatek.com)
Cirkapris: 800 inklusive moms

Effekt: 500W
80+-Certifiering: Ja
ATX-stöd: ?
Multi-GPU-certifiering: Nej
Fläkt: 140mm
Modulärt: Nej
Överspänningsskydd: Ja
Storlek (BxDxH): 150x86x160mm

Kablar:
PCI-E: 1 st 6-pinnar, 1 st 6+2-pinnar (47 cm)
SATA: 4 st (47 - 60 cm)
MOLEX: 3 st (47 - 60 cm)
FDD: 1 st
ATX 12V: 4-8 pinnar (47 cm)

Ström:
+3.3V: 24A
+5V: 15A
+12V1: 18A
+12V2: 18A
-12V: 0.3A
+5VSB: 3A
3.3V+5V: 130W
12V: 432W

Fördelar

 • 80+-certifierat
 • Relativt tyst fläkt

Nackdelar

 • Inga 8-pinnars pcie-kontakter
 • Endast 4 sata-kontakter
 • Tappar mycket spänning även vid lägre belastning

Betyg:
Form/design: 10 av 20
Prestanda: 15 av 30
Ljudnivå: 15 av 20
Prisvärde: 20 av 30

Totalt: 60 av 100