Inledning

Vi skall här se närmare på Force GT, som är Corsairs snabbaste 120 GB ssd-disk för tillfället. Modellen är lite dyrare än Force 3 som vi testat tidigare.För att göra testet ännu mer intressant skall vi se vad som händer när man använder två Corsair Force GT i raid.

För bästa prestanda med ssd-diskar skall man använda AHCI-inställningen i moderkortets bios (påverkar hur lagringsenheter hanteras). Sen behöver man förstås även de senaste AHCI-drivrutinerna för sata-kontrollern och senaste firmware till ssd-diskarna ifall man vill vara säker på bästa möjliga prestanda. Ifall man använder hårdvaru-raid så kan man dock inte använda AHCI, utan vi använde sata raid (i moderkortets bios). PC Mark 7 testades med hårdvaru-raid, medan de övriga raid-testerna skedde med mjukvaru-raid. Moderkortets inbyggda raid-kontroller användes vid hårdvaru-raid testet.