Hitachi som numera är uppköpt av Western Digital, har under sex års tid arbetat på att försegla helium i hårddiskar. En teknik som nu är färdig och kommer med flera fördelar mot dagens hårddiskar. Grundämnet helium har en sjundedel av densiteten i den luft som normalla fall används i hårddiskar. Det här leder till att det är lägre motstånd inne i enheten så att motorn inte behöver arbeta lika hårt, vilket ska driva ned strömförbrukningen med 23 procent.

I dagsläget har Hitachi hårddiskar med upp till fem lagringsskivor, men med de nya helium-hårddiskarna kan upp till sju stycken användas. Detta då heliumet reducerar kraften i fluidflödet, så de mekaniska armarna bättre klarar av att arbeta mellan det trånga utrymmet av lagringsskivorna. Lägre skjuvkrafter ska även reducera ljudnivån och slutligen blir hårddisken svalare tack vare den bättre värmeledningsförmågan i helium.

Det låter som en intressant lösning som förbättrar i princip allt med dagens hårddiskar och tekniken ska vara redo för marknaden. I början blir det dock dyrare enheter inriktade mot större företag och datacenter, men vi hoppas att heliumhårddiskarna även hittar ut på konsumentmarknaden framöver.

Kommentera artikeln på NordicHardware