I årtionden har Copyswede tagit ut avgifter för olika typer av lagringsmedier eftersom dessa kunnat användas för så kallad privatkopiering. Nu kommer en dom från Hovrätten som ger Copyswede rätt och innebär att Sony Mobile därför är skyldiga att betala ersättning för upphovsrättsinnehavares förluster relaterade till privatkopiering.

Sex år gammal musikmobil

Rättsmålet handlar om den Walkman-märkta Sony Ericsson-telefonen W715 som såldes för mer än fem år sedan. Copyswede menar att telefonen kan användas för privatkopiering och att Sony Mobile därför ska betala en privatkopieringsersättning för alla sålda exemplar och mängden gigabyte lagringsutrymme som fanns tillgängliga på telefonerna.

Missa inte: Så mycket betalar du till Copyswede
 

Avgiften som Sony Mobile tvingas betala höjs dessutom från 50 öre per gigabyte som tingsrätten slog fast, till 3 kronor per gigabyte. Sony Mobile ska dessutom betala för Copyswedes kostnader relaterade till fallet.

Viktig dom för framtiden

Sony Mobile har inte meddelat om domen kommer att överklagas.
Copyswede driver en liknande rättslig process mot Telias försäljning av Apples Iphone.