I takt med att skräpposten har ökat har det också blivit allt vanligare att både företag och privatpersoner installerar skräppostfilter. Dessa är oftast ganska effektiva vilket är anledningen till att de som skickar skräppost nu har hittat på ett nytt sätt för att nå fram.

Genom att kopiera nyhetsbrev från stora aktörer så som Ebay och ESPN, och sedan göra en del mindre förändringar i dessa kan spammarna använda breven för sina egna ändamål. De lägger helt enkelt in länkar som leder till skumma sajter eller så bifogar de virus eller spionprogram.

Nyhetsbreven ser trots modifikationerna ändå i princip ut som originalen, vilket gör att de kan passera många skräppostfilter och att de dessutom öppnas upp av användarna vilket i sin tur kan leda till att virus aktiveras.

Källa: Eweek.com